Do portfolia naší společnosti patří i logistika a všechny činnosti s ní spojené. Nabízíme specializované skladování a přepravu léčiv a zdravotnických materiálů. Jsme k dispozici od převzetí zboží k uložení až do okamžiku dodání zboží na určené místo.

Díky strategickému umístění našeho areálu u významných dálničních tepen směr Rakousko, Slovensko, Maďarsko, Polsko a Německo máme ideální výchozí pozici k provozování distribučních služeb včetně skladování, balení a označování pro farmaceutický průmysl. Moderně navržený areál byl postaven v roce 2010 s důrazem na kvalitu poskytovaných služeb v oblasti skladování léčiv. Objekt zahrnuje veškeré nezbytné technologie pro specializovanou logistiku dle posledních technologických trendů. Kapacita našeho hlavního skladu čítá 1900 paletových a 1600 policových jednotek. Pro skladování termolabilních a jiných specializovaných léčiv jsou vyhrazené chlazené sklady.

Vynikající umístění logistického areálu ve střední Evropě

  • Areál firmy se nachází 0,1 km od dálnice na Vídeň (Rakousko). Cesta do Vídně odtud trvá přibližně 1 h.
  • 3 km od dálnice směr Praha (resp. směr Německo), cesta trvá přibližně 3h.
  • 3 km od dálnice směr Bratislava (Slovensko), cesta trvá přibližně 1h.
  • 3 km od dálnice směr Budapešť (Maďarsko), cesta trvá přibližně 3h.
  • 3 km od dálnice směr Ostrava (resp. směr Polsko), cesta trvá přibližně 2h.

Záleží nám na vaší spokojenosti, proto se snažíme vyjít vstříc všem přáním a požadavkům. Pro více informací nás kontaktujte.

 

PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

Projekt řeší nízkou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a nesoulad mezi kvalifikační úrovní pracovní síly s požadavky trhu práce.
V rámci projektu bude proškoleno 18 zaměstnanců.


 

ZVÝŠENÍ DIGITÁLNÍ ÚROVNĚ

Předmětem projektu je zvýšení digitální úrovně společnosti ZZM, spol. s r.o. na základě pořízení a implementace pokročilých nevýrobních digitálních technologií, které přispějí k rozšíření kapacity stávající provozovny, zvýšení jeho konkurenceschopnosti a upevnění pozice na trhu.