Nabízíme kompletní logistické služby pod značkou ZZM se zaměřením na skladování a přepravu léčiv, zdravotnického materiálu a veterinárních léčivých přípravků. Zajistíme převzetí zboží, jeho bezpečné uložení a dodání na určené místo. Naše sklady jsou absolutně nezávislé na veřejném elektrickém napájení. Disponujeme třemi záložními chladícími okruhy.

Specializujeme se na logistiku léčiv a všechny činnosti s ní spojené.

Zajišťujeme adekvátní skladovací podmínky pro léčiva termolabilní i ambientní. Skladování i manipulace je možná po paletách, kartonech nebo kusech.

Vynikající umístění logistického areálu ve střední Evropě

➡ Areál firmy se nachází 0,1 km od dálnice na Vídeň (Rakousko). Cesta do Vídně odtud trvá přibližně 1 h.
3 km od dálnice směr Praha (resp. směr Německo), cesta trvá přibližně 3h.
3 km od dálnice směr Bratislava (Slovensko), cesta trvá přibližně 1h.
3 km od dálnice směr Budapešť (Maďarsko), cesta trvá přibližně 3h.
➡ 3 km od dálnice směr Ostrava (resp. směr Polsko), cesta trvá přibližně 2h.

Kontakt

Telefon: +420 532 303 555
E mail: logistika@zzm.cz

Provozní doba administrativy je od 8 hod do 16 hod.
Provozní doba skladu je od 6 hod do 16 hod.

Mgr. Otáhalová Eva – Manažer logistiky – telefon: +420 532 303 583
Strakoň Daniel – vedoucí skladu, telefon: +420 532 303 579, +420 532 303 537
Janáček Pavel – zástupce vedoucího skladu, telefon: +420 532 303 549, +420 532 303 575

 Více informací najdete přímo na stránkách logistiky.