Medicínské produkty

Naše společnost se zabývá velkoobchodním a maloobchodním prodejem zdravotnických prostředků na základě koncesní listiny, humánních léčivých přípravků a zdravotnických prostředků na základě certifikace a uděleného povolení k distribuci od Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL). Obchodní aktivity jsou směřovány k distributorům léčiv a partnerům ze zdravotnických zařízení, jakými jsou nemocnice krajského typu, polikliniky, soukromé ambulance lékařů a lékárny, pro něž zajišťujeme kompletní servis. Obchodovaný sortiment je převážně navázána na sortiment konsignačních skladů společnosti EGIS Pharmaceuticals PLC a sortiment společnosti Medimpex Pte Ltd..

Další specializovaná velkoobchodním činnost je prodej veterinárních léčiv na základě certifikace a uděleného povolení k distribuci od Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL). Prodej tohoto sortimentu je realizován na základě vedení konsignačního skladu pro společnost Vitamed Pharma Česko s.r.o. a Vitamed Pharma Kft.

Kontakt

Telefon: +420 532 303 555
E mail: medical@zzm.cz

Provozní doba administrativy je od 8 hod do 16 hod.
Provozní doba skladu je od 6 hod do 16 hod.

Kučerová Romana – referentka odbytu, telefon: +420 532 303 584
Pěnčíková Martina – referentka odbytu, telefon: +420 532 303 542
Mgr. Otýpková Alena Ph.D. – kvalifikovaná osoba, reklamace, telefon: +420 532 303 582, reklamace@zzm.cz
Mgr. Šišmová Petra – kvalifikovaná osoba, reklamace, telefon: +420 532 303 557, reklamace@zzm.cz
Strakoň Daniel – vedoucí skladu, telefon: +420 532 303 579, +420 532 303 537
Janáček Pavel – zástupce vedoucího skladu, telefon: +420 532 303 549, +420 532 303 575

Obchodní spolupráce

Pro informace o cenách a všeobecných obchodních podmínkách, prosím kontaktujte referentku odbytu  Kučerovou Romanu, telefon: +420 532 303 584, Email: medical@zzm.cz